KADLEC, Radim. Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28437. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Eva Kroutilová.
Uložit do Citace PRO