KINCLOVÁ, Radka. Materiálově nelineární statická odezva stavebních konstrukcí [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Aleš Nevařil.
Uložit do Citace PRO