RYPÁK, Peter. Oxid titaničitý a jeho vlastnosti v prostředí stavebních pojiv [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28573. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav chemie. Vedoucí práce Pavel Rovnaník.
Uložit do Citace PRO