ŠEBELA, Pavel. Aplikace nekonvenčních paprskových technologií(LASER/plazma)ve strojírenství [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2859. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO