ŠTRÁCHAL, Jakub. Řízení rizika zhotovitele stavební zakázky [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2013 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28591. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Leonora Marková.
Uložit do Citace PRO