MAŠEK, Jan. Návrh úpravy toku Valšské Bystřice v intravilánu obce Bystřice [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28648. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Tomáš Julínek.
Uložit do Citace PRO