PETROVÁ, Hana. Zdravotně technické a plynovodní instalace zdravotnického zařízení [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28681. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jakub Vrána.
Uložit do Citace PRO