CVINGRÁF, Zdeněk. Technologická studie nasazení laserového paprsku v podmínkách malé strojírenské firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2872. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO