HURTA, Adam. Polyfunkční dům, Brno, Horova [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28723. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Božena Podroužková.
Uložit do Citace PRO