KUBAČKA, Jan. Centrum volného času Brno [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28753. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Antonín Odvárka.
Uložit do Citace PRO