VODVÁRKOVÁ, Lenka. Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Březinka [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28833. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Stanislav Kutálek.
Uložit do Citace PRO