KOPECKÝ, Ladislav. Nosná konstrukce sportovní haly [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28875. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Karel Sýkora.
Uložit do Citace PRO