NOVOSÁD, Michal. Optimalizace investice v obci [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29008. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Bohumil Puchýř.
Uložit do Citace PRO