NOSIADEK, Pavel. Organizace projektu výstavby [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29027. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloš Waldhans.
Uložit do Citace PRO