ŠREJMA, Jan. Vytápění bytového domu [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29063. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.
Uložit do Citace PRO