KIANIČKA, Dalibor. Příprava a využití směsného portlandského pojiva pro vývoj samonivelačních směsí [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29210. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Marcela Fridrichová.
Uložit do Citace PRO