KACÍŘ, Jiří. Centrum volného času Brno [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29283. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Antonín Odvárka.
Uložit do Citace PRO