PUSCHENREITEROVÁ, Kristína. Rodinný dům v Chorvátskom Grobe [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29370. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Pěnčík.
Uložit do Citace PRO