BRACH, Jaroslav. Rodinný dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29373. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Libor Matějka.
Uložit do Citace PRO