CHLADOVÁ, Adéla. Rodinný dům [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2013 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29375. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Libor Matějka.
Uložit do Citace PRO