MRÁZEK, Jan. Vliv prvku pasivní bezpečnosti vozidel při kolizích s chodci [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2939. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Tokař.
Uložit do Citace PRO