BELÁK, Michal. Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na koncová světla [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2943. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Vémola.
Uložit do Citace PRO