VÁCL, Jan. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29438. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Věra Maceková.
Uložit do Citace PRO