HRADSKÝ, Peter. Polyfunkční dům [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2013 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29454. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ondřej Fuciman.
Uložit do Citace PRO