NANIŠTA, Jiří. Dokumentace historických artefaktů s využitím blízké fotogrammetrie [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29457. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Bureš.
Uložit do Citace PRO