BAMBAS, Vratislav. Wellness hotel [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29473. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tomáš Petříček.
Uložit do Citace PRO