KERBEROVÁ, Lenka. Mateřská škola v Tišnově [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2013 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29482. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO