KERBEROVÁ, Lenka. Mateřská škola v Tišnově [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29482. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO