ŠŤASTNÝ, Radek. Studie odpočívky a velkokapacitního záchytného parkoviště pro TIR na dálnici D1 [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29530. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.
Uložit do Citace PRO