KNOPP, Martin. Návrh variantního dopravního připojení rozšiřovaného obchodního areálu v Modřicích [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2013 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29544. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.
Uložit do Citace PRO