PAVLIČÍK, Petr. Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2013 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29549. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Varaus.
Uložit do Citace PRO