FIDLER, Tomáš. Zatížení střechy vzdušným proudem vrtulníku při montážních pracích [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29554. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Aleš Nevařil.
Uložit do Citace PRO