RODRYČ, Filip. Hluková mapa v GIS [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2958. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Čížek.
Uložit do Citace PRO