PĚKNÝ, Mojmír. Odstraňování vybraných kovů z vody [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2013 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29607. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Renata Biela.
Uložit do Citace PRO