ŠKOVRANOVÁ, Michaela. Vyhodnocení geometrických parametrů koleje s podpražcovými podložkami [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29624. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Miroslava Hruzíková.
Uložit do Citace PRO