UHLÍŘ, Karel. Bytový dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29643. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dáša Sukopová.
Uložit do Citace PRO