TUREK, Vojtěch. New Elements of Heat Transfer Efficiency Improvement in Systems and Units [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2971. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Jegla.
Uložit do Citace PRO