APPELOVÁ, Sandra. Polyfunkční dům, Zábřeh na Moravě [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29747. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Luboš Eliáš.
Uložit do Citace PRO