ÁBEL, Matúš. Adaptace vojenského objektu - Nové Město nad Váhem [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29752. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Luboš Eliáš.
Uložit do Citace PRO