NOVÁK, Pavel. Polyfunkční centrum občanských aktivit [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29765. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Blažena Hubáčková.
Uložit do Citace PRO