OVÍSEK, David. Obecní úřad [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29775. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Pavel Hlaváček.
Uložit do Citace PRO