MRÁČKOVÁ, Vanda. Obytný soubor Brno-Řečkovice [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29780. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Radovan Herzan.
Uložit do Citace PRO