ŘÍHOVÁ, Táňa. Kulturně-společenské centrum Brno-přehrada /téma "Brno-město uprostřed Evropy" [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2013 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29795. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.
Uložit do Citace PRO