HAKL, Radek. Bytový dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29823. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jitka Mohelníková.
Uložit do Citace PRO