NEČINOVÁ, Lucie. Dům s pečovatelskou službou [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29824. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Fišarová.
Uložit do Citace PRO