KOVÁČ, Michal. Vývoj netradičních kompozitních systémů ETICS nové generace na bázi druhotných surovin [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29845. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.
Uložit do Citace PRO