STARÝ, Marek. Rekonstrukce budovy pivovaru [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2013 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29873. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ladislav Klusáček.
Uložit do Citace PRO