DOKOUPIL, Jan. Residence Erasmus - příprava, realizace a řízení stavby [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29914. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Václav Hrazdil.
Uložit do Citace PRO