RYLKO, Dominik. Stacionář Ropice- stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29920. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Svatava Henková.
Uložit do Citace PRO