SRNA, Michal. Apartmánový hotel - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29933. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO