KOUDELKOVÁ, Michaela. Analýza cen nemovitostí ve vybraných regionech České republiky [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29967. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Tomáš Hanák.
Uložit do Citace PRO